Naša filozofia

       Komunitné zásobovanie sleduje pri svojej činnosti tieto princípy:

       - Podpora lokálnych pestovateľov, chovateľov a podnikateľov - žilinský okres, žilinský kraj
       - Podpora domácich pestovateľov, chovateľov a podnikateľov - celé Slovensko
       - Podpora zákazníka - konečného spotrebiteľa tak, aby dostával na stôl len produkty v čo najvyššej kvalite garantovanej výrobcom pri procese výroby a nami - EKOZA - pri skladovaní a preprave.

       Našou snahou je pokryť čo najväčší rozsah nákupného zoznamu potravín bežnej domácnosti a priniesť ho ku dverám, alebo na miesto osobného odberu, ktoré zákazníkovi vyhovuje.

       Dlhodobý cieľ Komunitného zásobovania možno rozdeliť na dve hlavné oblasti:

       1. - Zaradiť do ponuky produktov aj tie nepotravinového charakteru - produkty a sližby dennej spotreby, ktoré domácnosť potrebuje a priviezť ich zákazníkovi v jednej dodávke
       2. - Podporovať vznik a nažívanie rodinných spoločenstiev a miestnych komunít medzi susedmi a spolupodieľať sa na trvalo udržateľnom rozvoji miest a sídlisk, v ktorých žijeme my i naši zákazníci.

       Naše zásady

       EKOZA má svoje zásady

       - Sme Vám k dispozícii v pracovné dni medzi 9:00 až 17:00. Cez víkendy trávime čas s rodinami. Ďakujeme