Kontaktujte nás

Go4IT, s.r.o.
Mesačná 828/12A
Žilina 01004
Slovensko
+421 944 342 218
ekoza@ekoza.sk
ICO: 51 253 607
DIC: 2120642073
IC DPH: SK 2120642073
IBAN: SK59 1100 0000 0029 4604 9007
Konateľ: Jakub Šedinár
Google Maps